søndag 30. august 2020

Dagens bibellesning: 2 Timoteus 1-2

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Timoteus 1 2 Timoteus 1 2 Timoteus 1 2 Timoteus 1
2 Timoteus 2 2 Timoteus 2 2 Timoteus 2 2 Timoteus 2

Utvalgt kommentar

2 brev til Timoteus

Forfatter: Paulus

Datering: ca 64-66 e. Kr.

Innhold
Paulus andre brev til Timoteus var antakelig det siste han skrev. Han var blitt arrestert igjen og satt fengslet (4,6), vel vitende om at han snart skulle dø. Det er et brev som er fylt med mot og styrke, og det viser oss hva slags menneske Paulus egentlig var − eller rettere sagt, hva slags menneske Gud kan hjelpe oss til å bli hvis vi stoler på ham. Brevet består i vesentlig grad av fire formaninger fra den aldrende Paulus til Timoteus.

Teologiske emner
I den første formaningen minner Paulus Timoteus om den gode arven han bærer på. Bestemoren og moren hadde etterlatt seg ypperlige eksempler, som Timoteus skulle følge. Det er umulig å overvurdere innflytelsen fra hjem og foreldre. Når foreldre og andre lever et gudfryktig liv, skapes det atmosfære, og de yngre tar etter. Som foreldre er det vår oppgave å leve slik at barna våre også vil tjene Herren. Det er betydningsfullt at Paulus nevner disse to kvinnene. Muligens var ikke faren troende, eller han kan ha vært død for lenge siden, I hvert fall viser det at ved Guds nåde kan selv den ene av foreldrene bli til en slik velsignelse.

Denne formaningen fortsetter med at Paulus minner Timoteus om å gjenoppfriske gavene. Vi er alle utrustet av Gud, og gavene må brukes. Hvis vi ikke gjør det, vil de visne og dø, som muskler som ikke brukes. Når vi bruker gavene, vil de vokse og utvikle seg. I Timoteus tilfelle inkluderte det forsvaret av troen mot vranglærere.

Den andre formaningen er en befaling om å bli sterk i Guds nåde. Paulus brukte mange bilder for å beskrive kristenlivet. En kristen er som en soldat hvis oppgave det er å gjøre som offiseren sier. Ingen soldat vil våge å gjøre det han selv har mest lyst til når han er i krig. En trofast kristen forlater heller ikke sin post når han er engasjert i kampen mot det onde. Paulus hadde brukt dette bildet før, da han beskrev Guds fulle rustning, som vi skal iføre oss om vi skal bli stående etter å ha overvunnet alt (Ef 6,1-17). Den kristne er også lik en idrettsmann, som trener før løpet, så løper han og følger reglene. Vi skal også huske at som kristne er det nødvendig med disiplin og oppriktighet om vi skal lykkes. Endelig er den kristne som en bonde som bryter ny mark for få det beste ut av jorden. Bondens liv er aldri lett, men det er vel verdt strevet. Den kristne må ikke snu seg når han har lagt hånden på plogen. I alle disse bildene ser vi for oss Jesu Kristi eksempel.

Den tredje formaningen går ut på at han skal vokte hjorden og være oppmerksom på farene i verden. Gud har alle slags mennesker i sin menighet, og alle skal vises omsorg. Når det gjelder oss selv, må vi ikke gi etter for onde begjær. Vi skal leve med et rent hjerte og unngå krangel. Guds tjener må ikke være trettekjær og sta. Er han det, er det et sikkert tegn på at Gud ikke er der. Guds tjener må være oppmerksom på verdens farer og nekte å la seg lokke med i dem. I verden er det griskhet, arroganse, hat og umoral. Disse syndene må holdes borte fra menigheten og de kristne. Tragedien er at iblant finner man slikt også blant troende. Når det skjer, må synderen behandles i kjærlighet, men synden kan ikke tolereres.

Paulus’ fjerde formaning går ut på at Ordet skal forkynnes, og han skal være et eksempel for menigheten. Vi skal være rede til enhver tid, så vi kan gjøre Guds vilje. Paulus avslutter denne delen med de kjente ordene: "Jeg har stridt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen" (4,7). Timoteus måtte ikke glemme at han ikke var alene. Andre hadde gått foran ham og etterlatt seg et godt eksempel.

Presentasjon
1. Hilsen 1,1-5
2. Første formaning: Husk din del, opptenn nådegaven 1,6-18
3. Andre formaning: Bli sterk i Guds nåde 2,1-19
4. Tredje formaning: Vær på vakt 2,20-3,17
5. Fjerde formaning: Forkynn Ordet 4,1-8
6. Avsluttende hilsener 4,9-22

Walter A. Elwell
"Bibelguiden"
REX Forlag, 1997

Studiespørsmål

av Phil Layton:
2 Timoteus 1
2 Timoteus 2

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Timoteus 1
2 Timoteus 2