tirsdag 29. september 2020

Dagens bibellesning: 2 Krønikebok 6-10

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Krønikebok 6 2 Krønikebok 6 2 Krønikebok 6 2 Krønikebok 6
2 Krønikebok 7 2 Krønikebok 7 2 Krønikebok 7 2 Krønikebok 7
2 Krønikebok 8 2 Krønikebok 8 2 Krønikebok 8 2 Krønikebok 8
2 Krønikebok 9 2 Krønikebok 9 2 Krønikebok 9 2 Krønikebok 9
2 Krønikebok 10 2 Krønikebok 10 2 Krønikebok 10 2 Krønikebok 10


Utvalgt kommentar

Andre var ledere for tjenestemennene til kong Salomo: de to hundre og femti som styrte over folket. 2 Krøn 8,10

Tilsynelatende uoverensstemmelser mellom dette verset og 1. Kong 5,16, 1. Kong 9,23 og 2. Krøn 2,18.

I 1 Kong 5,16 står det: "i tillegg til tre tusen tre hundre fra de øverste av Salomos ledere, de som hadde tilsyn med alt folket som arbeidet på byggverket."

I 2. Krøn 2,18 står det: "Han gjorde sytti tusen av dem til bærere, åtti tusen til steinhoggere i fjellene og tre tusen seks hundre til tilsynsmenn, som sørget for at folkene ville arbeide."

I 1. Kong 9,23 står det: "Andre var ledere for tjenestemennene som var satt over arbeidet hos Salomo. De var fem hundre og femti som hersket over folket som gjorde arbeidet."

I 2. Krøn 8,10 står det: "Andre var ledere for tjenestemennene til kong Salomo: de to hundre og femti som styrte over folket."

Her kan det se ut for at det oppgis fire forskjellige tall på den samme gruppen tjenere. 3.300, 3.600, 550 og 250. Dette behøver ikke forårsake vanskeligheter, siden tallet sikkert har variert i løpet av den tiden man gjorde tjeneste. Interessant er det likevel å merke seg at tallene som er oppgitt i Kongebøkene er 3.300 + 550 til sammen blir 3.850. Tallene fra 2. Krønikerbok er 3.600 + 250 som også blir 3.850. Det er godt mulig at "tilsynsmenn" og de som "styrte/hersket" over folket er to forskjellige grupper av tjenestemenn. Når behovet var større for personer som "styrte/hersket" ble noen av "tilsynsmennene" overfør til denne gruppen. Sammenlagt var det hele tiden 3.850 personer.

Ulf Magne Løvdahl
"Vanskelige vers i Bibelen"
Frihet Forlag, 2000

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Krønikebok 6
2 Krønikebok 7
2 Krønikebok 8
2 Krønikebok 9
2 Krønikebok 10