søndag 20. september 2020

Dagens bibellesning: Filemon 1

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Filemon Filemon Filemon Filemon


Utvalgt kommentar

Brevet til Filemon

Forfatter: Paulus

Datering: ca 61 e. Kr.

Innhold
Filemon var en nær venn av apostelen Paulus. Han bodde Kolossæ og var en medarbeider i Guds rike. Det var en menighet i huset hans. Han var en velstående mann, som i hvert fall hadde én slave, Onesimus. Denne flyktet fra Filemon, men ble omvendt ved Paulus' tjeneste i Rom. Det er ingen grunn til å spekulere i hvordan de to møttes. Det er mulig at Onesimus, venneløs og alene i en fremmed by, oppsøkte den eneste han visste navnet på, Paulus. I hvert fall var Onesimus nå på vei tilbake til Kolossæ. Han hadde med seg dette korte brevet til Filemon, der apostelen på trellens vegne bad om tilgivelse og gjenopprettelse. Paulus uttrykte sitt ønske om at Onesimus nå virkelig ville bli til nytte, et ordspill på navnet Onesimus, som betyr "nyttig". Det hadde han neppe vært tidligere (vers 11).

Brevet er viktig av minst to grunner. For det første viser det at forkynnelsen av evangeliet forvandler liv. Paulus, Filemon, Onesimus, Appia, Arkippus, Timoteus, Epafras, Markus og Aristarkus, som alle er nevnt ved navn, hadde opplevd nytt liv i Kristus. Hvor hadde disse menneskene vært uten Herren? Hvor hadde vi vært uten Herren? Det er lett å glemme at mange av de hellige ned gjennom tidene er tidligere spottere, som foraktet Kristi navn. Men ved Guds nåde kom de til tro på den oppstandne Kristus, som frelste dem og gav dem nytt liv.

For det annet ligger det innebygd en basis for en kolossal sosial forandring i Kristi evangelium. Når Paulus skriver at Filemon ikke lenger skal ta imot Onesimus som trell, men som en elsket bror (versene 15-16), er dypfestede menneskelige fordommer nødt til å vike, I Kristus er det verken jøde eller greker, trell eller fri, mann eller kvinne (Gal 3,28; Kol 3,11). Alle er ett i Guds øyne. Det er ikke snakk om at noen er bedre enn andre. Alle må komme på nøyaktig samme måten, i ydmykhet. Alle blir frelst på samme måten, for å tjene Gud, i total overgivelse til ham.

Presentasjon
1. Hilsen og takksigelse 1,1-7
2. Paulus bønn for Onesimus 1,8-21
3. Avsluttende hilsener 1,22-25

Walter A. Elwell
"Bibelguiden"
REX Forlag, 1997

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Filemon

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Filemon