tirsdag 27. oktober 2020

Dagens bibellesning: 2 Krønikebok 25-28

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Krønikebok 25 2 Krønikebok 25 2 Krønikebok 25 2 Krønikebok 25
2 Krønikebok 26 2 Krønikebok 26 2 Krønikebok 26 2 Krønikebok 26
2 Krønikebok 27 2 Krønikebok 27 2 Krønikebok 27 2 Krønikebok 27
2 Krønikebok 28 2 Krønikebok 28 2 Krønikebok 28 2 Krønikebok 28


Utvalgt andakt

Men da han var blitt mektig, ble han overmodig i sitt hjerte, til hans egen undergang. 2 Krøn 26,16

Om flere av kongene i Juda fortelles det at de begynte godt, og var iherdige etter å gjøre Guds vilje. Men siden begynte de å gå sine egne veier, og ville ikke høre på Guds ord.

Ordene vi har lest i dag, sies om kong Ussia, som fikk en lang regjeringstid. Han var ganske ung da han ble konge, men hadde en gudfryktig veileder i presten Jojada. Til å begynne med la Ussia vekt på å gjøre det som var rett i Herrens øyne. Men da Jojada var død, sluttet han å bry seg om Herrens veiledning. Resultatet ble at han trosset Guds vilje og ville tvinge igjennom noe som ikke var rett etter Guds ord. Gud måtte til slutt slå ham med spedalskhet, så han mistet sin makt og ble isolert fra andre mennesker.

Den fristelsen som kong Ussia bukket under for, er nok mer nærliggende enn vi ofte tenker når det går oss godt i verden. Veien bort fra Gud begynner i hjertet.

Overmodigheten kan gi seg utslag på ulike vis, men i bunn og grunn går den ut på at en begynner å tenke at en ikke lenger har bruk for Guds veiledning og nåde. Kanskje det ikke alltid er så bevisst. Kanskje det rett og slett er slik at en blir så opptatt av andre ting at en ikke sørger for at ens sjel får næring ved Guds ord. Men når overmodigheten får overhånd, ender det lett med direkte tross imot Guds ord.

Bibelen viser slike eksempler for at vi skal se hvor avhengige vi er av alltid å leve i Kristi nåde og holde oss til hans ord.

Begynt er ikke endt,
det merk i tide!
Du som har Jesus kjent,
bli ved å stride!

Guttorm Raen
"I lys av Ordet"
Stiftelsen På Bibelens Grunn, 2000

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Krønikebok 25
2 Krønikebok 26
2 Krønikebok 27
2 Krønikebok 28