torsdag 22. oktober 2020

Dagens Bibellesning: Forkynneren 1-2

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Forkynneren 1 Forkynneren 1 Forkynneren 1 Forkynneren 1
Forkynneren 2 Forkynneren 2 Forkynneren 2 Forkynneren 2


Utvalgt kommentar

Forkynneren

Forkynnerens bok åpenbarer at alt her i livet bare er tomhet. Uten Gud er det ingen trygg framtid. Forkynneren, som trolig er Salomo (1, 1. 12), er den viseste, rikeste og mest innflytelsesrike kongen i Israels historie. Han søker visdom om livet "under solen" (1, 9). Fra et menneskelig synspunkt må han si at alt er tomhet. Makt, popularitet, prestisje, nytelse – ingenting av alt dette kan hjelpe det syndige menneske i livets forgjengelighet. Hjelpen kommer bare fra Gud selv. Straks en får se livet i Guds åpenbaringslys, får det mål og mening. Salomo kan da tale om å spise, drikke, glede seg, gjøre godt, leve lykkelig, frykte Gud og holde Hans bud. Smerten og fortvilelsen blir en del av livet, når dette ses i lys av Guds ledelse av hvert menneske.

Den hebraiske tittelen "Qoheleth" er et sjeldent uttrykk, og det finnes bare i Forkynneren (1, 1 - 2, 12; 7, 27; 12, 8-10). Det kommer av ordet "qahal" ("å sammenkalle en forsamling, å samle"). Slik kan en forstå det om "en som henvender seg til en forsamling", "en forkynner". Septuaginta bruker det greske ordet "Ekklesiastes" som tittel på denne boken. Det er avledet fra ordet "ekklesia" ("sammenkomst", "forsamling", "menighet"), og det kan oversettes med "Forkynner". Det latinske "Ecclesiastes" betyr "Taler foran en forsamling".

Introduksjon til Forkynneren
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Forkynneren 1
Forkynneren 2