søndag 18. oktober 2020

Dagens bibellesning: Hebreerne 11-13

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Hebreerne 11 Hebreerne 11 Hebreerne 11 Hebreerne 11
Hebreerne 12 Hebreerne 12 Hebreerne 12 Hebreerne 12
Hebreerne 13 Hebreerne 13 Hebreerne 13 Hebreerne 13


Utvalgt andakt

Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Hebr. 13,8

Tanken strekker seg ofte på tå for å titte inn i fremtiden. Noe ser den og forskrekkes. Mer aner den ligger der og venter, og det fyller den med uro. Det meste har dog Gud i sin visdom skjult for oss – og godt er det.

Men en ting vil han vi skal vite, og det ber han oss holde fast ved under alt som skjer: Jesus er alltid den samme. Hans kraft og nåde, hans trofasthet og langmodighet, hans plan og hans vilje er uforanderlig – evig.

Vi kan ikke ved vår synd forandre Guds kjærlighet. Vi kan ikke ved vår ulydighet gjøre Guds makt til intet. Vi kan vende oss bort fra hans frelsende kjærlighet og ved vår ulydighet hindre at hans makt blir oss til del. Men vi kan ikke forandre Gud. Han er evig den samme. Er vi troløse, så er han trofast, og han kan ikke fornekte seg selv.

Gud skje lov at det står fast: Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Ingen har kunnet forandre den oppstandne seiersfyrstes makt. Vei har han alle steder.

I himmelen lovsynger englene ham. Vi vil være med og synge ham lovsanger her fordi han alltid er den samme uforanderlige Frelser.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Hebreerne 11
Hebreerne 12
Hebreerne 13

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Hebreerne 11
Hebreerne 12
Hebreerne 13