søndag 29. november 2020

Dagens bibellesning: 1 Johannes 1-3

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Johannes 1 1 Johannes 1 1 Johannes 1 1 Johannes 1
1 Johannes 2 1 Johannes 2 1 Johannes 2 1 Johannes 2
1 Johannes 3 1 Johannes 3 1 Johannes 3 1 Johannes 3


Utvalgt kommentar

1 Johannes’ brev

Forfatter: Johannes

Datering: ca 90-95 e. Kr.

Innhold
De tre Johannes’ brevene sees best sammen, ettersom de ble skrevet på samme tid til samme menighet av samme forfatter, apostelen Johannes. Johannes var en av de første som begynte å følge Jesus, på døperen Johannes tid. Han var fisker, en mann med sterkt temperament, som hadde tilnavnet "tordensønn". Johannes ble dypt grepet av Jesus og ble en av de tre disiplene i den innerste kretsen. De to andre var Peter og Jakob. Da Jesus ble korsfestet, bad han Johannes ta hånd om moren, Maria, noe som tyder på at Jesus stolte på ham. Johannes skrev en vidunderlig beretning om Jesus, Johannes evangelium, som er den fjerde boken i Det nye testamente. Samværet med Jesus endret Johannes fra å være en aggressiv type til å bli en sindig og kjærlig mann. Han bodde i Efesus det meste av livet, men en tid var han landsforvist til øya Patmos, der han fikk synene som han skrev i Johannes åpenbaring.

Teologiske emner
Mot slutten av det første århundret dukket det opp falske teorier som måtte imøtegås, særlig en som fornektet at Jesus virkelig var et sant menneske. Det er interessant å merke seg at den første kristologiske feiltakelsen (falske lære om Jesus) ikke var en fornektelse av at han var Gud, men at han var menneske. I våre dager er det motsatte tilfellet. Folk har ikke noe problem med å se Jesus som menneske, men det er dem som strever med tanken på at han er Gud, åpenbart som menneske. Johannes la vekt på at Jesus i sannhet var menneskelig. Man kunne se ham, røre ved ham og høre på ham. Johannes kjente Jesus godt som menneske.

I det første brevet, som er det lengste av de tre, bruker Johannes mye tid på å skrive om kristenlivet og hvordan det fungerer praksis. Vi må erkjenne at vi trenger Guds nåde. Vi skal holde budene, elske hverandre, motstå fristelsene fra verden, kjødet og djevelen, avstå fra å synde og prøve dem som hevder at de forkynner sannheten. Johannes legger vekt på hvor viktig det er å elske. Gud er kjærlighet, og de som elsker rett, kjenner i sannhet Gud. Sann kjærlighet er frigjørende og helbredende. Gud sendte Jesus til jorden for å legemliggjøre og uttrykke denne kjærligheten, slik at de som tror på ham, kan få oppleve den og få visshet om at de tilhører Gud.

Johannes ville også at de kristne skulle være klar over farene som lurte på dem. Det er så mye antikristelig. Hvis vi ikke er oppmerksomme, kan vi lett bli lurt. Når man vet om farene, står man djevelen imot når han prøver å få makten over oss.

Endelig ville Johannes at de kristne skulle ha tillit til Gud og hans verk i oss. Vi skal ikke la oss beseire av tvil, fortvilelse, engstelse eller frykt. Gud har makten, og vi kan stole på ham. Vi kan være sikre på det evige livet, for vi tror på Gud. Dette gjør at vi kan leve et fritt liv og møte motstand med kraft.

Presentasjon
1. Lev livet som en kristen 1,1 -2,2
2. Lev i samfunn med Gud 2,3-29
3. Lev alskilt fra synden 3,1-24
4. Lev i kjærlighet 4,1-21
5. Lev i tro på Gud 5,1-21

Walter A. Elwell
"Bibelguiden"
REX Forlag, 1997

Studiespørsmål

av Phil Layton:
1 Johannes 1
1 Johannes 2
1 Johannes 3

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Johannes 1
1 Johannes 2
1 Johannes 3