fredag 6. november 2020

Dagens bibellesning: Haggai 1-2

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Haggai 1 Haggai 1 Haggai 1 Haggai 1
Haggai 2 Haggai 2 Haggai 2 Haggai 2


Utvalgt kommentar

Profeten Haggai

Når fangenskapet i Babylon nå hører fortiden til og en gruppe jøder nylig har vendt tilbake til landet Juda, kan folket begynne arbeidet med å bygge templet. Men seksten år etter at arbeidet ble påbegynt, har folket ennå ikke klart å fullføre det. Deres egne hus er nemlig blitt viktigere enn å bygge Guds hus. Gjennom ildfulle små taler forkynner profeten Haggai et budskap fra Gud. Ved dem skal folket oppmuntres til å gjøre templet ferdig. Han kaller folket til fornyet mot i Herren, til fornyet hellighet i sitt liv og til fornyet tro på Gud som også er Herre over framtiden. Budskapet til Serubabel, Davids ætling, peker fram til Messias, Frelseren.

Betydningen av "Haggay" og hvilket ord det er avledet fra, er usikkert, men det kan komme fra det hebraiske ordet "hag" ("høytid"). Det kan også være en forkortet form av "haggiah" ("høytid for Herren"). Haggais andre budskap henter sin handling fra Løvhyttefestens høytid, 2, 1. Tittelen i Septuaginta er "Aggaios" og i Vulgata "Aggeus".

Introduksjon til Haggai
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Haggai 1
Haggai 2