fredag 27. november 2020

Dagens bibellesning: Malaki 1-4

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Malaki 1 Malaki 1 Malaki 1 Malaki 1
Malaki 2 Malaki 2 Malaki 2 Malaki 2
Malaki 3 Malaki 3 Malaki 3 Malaki 3
Malaki 4 Malaki 4 Malaki 4 Malaki 4


Utvalgt kommentar

Profeten Malaki

Malaki var profet på Nehemjas tid. Han kalles av Gud til å forkynne dom, men også frelsesbudskapet lyder. Profetene har forlatt den sanne gudstjeneste. Folket har sveket pakten. Gud kaller profeten til å avsløre folkets synder, hykleri, utroskap, blandingsekteskap, falsk tilbedelse og hovmod. Folket har falt så dypt i synd at Guds ord til folket ikke lenger blir tatt hensyn til. Men midt inn i et vantro folk kommer løfter om døperen Johannes og Messias. Både dommen og frelsen kommer. Folket må ikke glemme Guds lov. I fire hundre år etter profetiene til Malaki forholder Gud seg taus. Først i den nye pakts tid (Det nye testamente) taler Gud igjen til Sitt folk.

Navnet "Mal'aki" ("Min budbærer") kan være en forkortet form av "Mal'akya" ("Herrens budbærer"). Og det passer godt til boken som taler om den kommende "paktens budbærer" (2, 7; 3, 1). Septuaginta bruker tittelen "Malachias" selv om den også oversetter den med "ved hans budbærers hånd". Den latinske tittelen er "Malachi".

Introduksjon til Malaki
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Malaki 1
Malaki 2
Malaki 3
Malaki 4