mandag 21. desember 2020

Dagens bibellesning: 5 Mosebok 29-31

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

5 Mosebok 29 5 Mosebok 29 5 Mosebok 29 5 Mosebok 29
5 Mosebok 30 5 Mosebok 30 5 Mosebok 30 5 Mosebok 30
5 Mosebok 31 5 Mosebok 31 5 Mosebok 31 5 Mosebok 31


Utvalgt andakt

For dette bud som jeg gir deg i dag, er ikke for høyt for deg, og det er ikke langt borte. Det er ikke oppe i himmelen, så du må si: Hvem vil fare opp til himmelen for oss og hente det ned og la oss høre det, så vi kan gjøre etter det? Det er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si: Hvem vil fare over havet for oss og hente det til oss og la oss høre det, så vi kan gjøre etter det? Men ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan gjøre etter det. 5. Mosebok 30,11-14

Noen ganger sier folk "Jeg kan ikke!", men det de egentlig mener er "Jeg vil ikke!". I Frelsesarmeens første tid sang man ofte ordene: "Hvem som vil får komme nå." Dette var rett teologi. Å komme til Jesus handler nemlig mer om vår vilje enn om vår evne.

Mange sier at de skulle bli kristne om de bare kunne tro. Men dagens bibelvers viser at det ikke handler så mye om å kunne, det handler om å ville. Ordet sier klart at Gud har gjort Bibelens budskap tilgjengelig for alle de som virkelig vil.

BØNN
Far, takk for at Du har gjort det mulig for alle som vil, å tro på Deg og på Ditt ord. Hjelp meg å leve slik i dag at det blir lett for andre å komme til Deg.

Rut Baronowsky
"Dagboken"
rupeba hb, Stockholm

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
5 Mosebok 29
5 Mosebok 30
5 Mosebok 31