fredag 11. desember 2020

Dagens bibellesning: Åpenbaringen 7-11

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Åpenbaringen 7 Åpenbaringen 7 Åpenbaringen 7 Åpenbaringen 7
Åpenbaringen 8 Åpenbaringen 8 Åpenbaringen 8 Åpenbaringen 8
Åpenbaringen 9 Åpenbaringen 9 Åpenbaringen 9 Åpenbaringen 9
Åpenbaringen 10 Åpenbaringen 10 Åpenbaringen 10 Åpenbaringen 10
Åpenbaringen 11 Åpenbaringen 11 Åpenbaringen 11 Åpenbaringen 11


Utvalgt andakt

I de dager skal menneskene søke døden og ikke finne den, og stunde etter å få dø, og døden skal fly fra dem. Åp. 9,6

Disse ordene er hentet fra Johannes’ åpenbaring. I dette kapitlet skildrer Johannes de siste dagers trengsel og bruker bildet om skorpionen som skal komme og pine menneskene. Pinen skal være så stor at folk søker døden, men døden skal fly fra dem.

Man har ment at disse skorpionstikkene er bildet på den vonde samvittighet. Den skal svi og pine i de frykteligste kvaler, og så er det for sent å få den vonde samvittighet legt.

Et alvorlig bilde. Slik blir fortapelsen. Tenk en evighet med de frykteligste samvittighetskvaler. Betenk dette mens det ennå er tid!

Kjenner du i dag en såret samvittighet, så skynd deg til Jesus med den i redelig oppgjør. kan den leges i Jesu blod. kan din synd tilgis, og istedenfor en pint samvittighet kan du få fred som overgår all forstand.

Den som i dag søker livet – og søker det hos Gud, han skal finne det. Hvor det er stort å få komme til Jesus med en pint samvittighet. Han vil ikke støte den bort som kommer – i dag.

Noe større enn å eie samvittighetsfred, finnes ikke. Med den står en så trygg i livets strid, og med den ser en evighetens oppgjør i møte med frimodighet.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Åpenbaringen 7
Åpenbaringen 8
Åpenbaringen 9
Åpenbaringen 10
Åpenbaringen 11

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Åpenbaringen 7
Åpenbaringen 8
Åpenbaringen 9
Åpenbaringen 10
Åpenbaringen 11