lørdag 19. desember 2020

Dagens bibellesning: Apostlenes gjerninger 25-26

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Apostlenes gjerninger 25 Apostlenes gjerninger 25 Apostlenes gjerninger 25 Apostlenes gjerninger 25
Apostlenes gjerninger 26 Apostlenes gjerninger 26 Apostlenes gjerninger 26 Apostlenes gjerninger 26


Utvalgt andakt

Jeg ble ikke ulydig mot det himmelske syn. Ap. gj. 26,19

Livet er ofte så ugreitt. Og aller mest ugreitt er det for den som ikke er lydig mot det himmelske syn og flykter fra det kall og de oppgavene Gud vil betro en. Da forfeiles livet. Flukt fra det himmelske syn er flukt inn i fredløshet, og flukt fra livskallet er flukt inn i floker. Ulydighetens konsekvenser er uoverskuelige.

Å trosse Guds kall er å løsne et skred av ulykker. Ulydighetens stier er slibrige og glatte. Der følger det ene fall på det andre.

Paulus hadde møtt Kristus utenfor Damaskus. Nå sto han på valg. Det var et enten–eller. Han valgte å være lydig mot det himmelske syn. Det ble et liv i offer og savn, i lidelse og nød. Men det ble et liv i rikdom og til sist i evig herlighet. Ikke for noen pris ville apostelen bytte. Det himmelske syn hadde gitt hans liv innhold og mål.

Gud har også møtt deg. I din samvittighet er du overbevist. Du har prøvd å finne noe å dekke deg bak, men det finnes intet å skjule seg bak. Vær nå lydig. Det er Guds vei med deg. Din egen vei er din ulykke. Forfeil nå ikke ditt liv, men adlyd Gud!

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Apostlenes gjerninger 25
Apostlenes gjerninger 26

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Apostlenes gjerninger 25
Apostlenes gjerninger 26