torsdag 24. desember 2020

Dagens Bibellesning: Høysangen 7-8

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Høysangen 7 Høysangen 7 Høysangen 7 Høysangen 7
Høysangen 8 Høysangen 8 Høysangen 8 Høysangen 8


Utvalgt kommentar

KJÆRLIGHETENS SEIER

Høysangen 8

Begynnelsesordene uttrykker et ønske om at kjærligheten skal anerkjennes, at bruden kan vise all verden hvem hun er glad i. Det var bare bror av samme mor og en fars brorsønn som hadde rett til å kysse en pike. Om deres kjærlighet kunne bli offentlig anerkjent, skulle hun føre ham til sin mors hus (vers 2).

Det er mange spørsmål i Høysangen. De tjener både til å fange oppmerksomheten og til å understreke en viktig sak. I vers 5 gjentas spørsmålet fra 3,6, men nå sies det at den elskede støtter sin brud. Bildet taler også om Kristi brud som vandrer gjennom denne verdens ørken, idet hun støtter seg til ham som har sagt han vil være med alle dager inntil verdens ende (Matt. 28,20). Verset er et vakkert bilde av menighetens vandring mot det himmelske hjemmet.

Seglet (vers 6) var en signetring som enten ble båret i en snor på brystet eller på fingeren (Jer. 22,24). I dette verset siktes det til begge deler. Seglet var alltid dyrebart i eierens øyne. Det skulle minne ham om henne også når de var skilt fra hverandre. Verken tiden eller døden kan beseire en kjærlighet som denne. Den brenner enda klarere når livet på jorden ebber ut. Døden og dødsriket er ellers alltid seierherrer, men overfor kjærligheten må de gi tapt. Seglet kan i overført betydning betegne bekjennelsen. Man må ha Kristus i hjertet, men han skal også bekjennes utad.

Underlig nok nevnes Herrens navn bare en gang i denne bibelboken. Det er i vers 6, dette sterke vers om kjærlighetens seier, der det understrekes at ingen verdier ellers kan måle seg med den.

Kjærligheten er nidkjær (sjalu), sies det i vers 6, mens den nye oversettelsen har "lidenskapen mektig som dødsriket". Den deler ikke med andre det som er dens suverene eiendom, og uansett hva man måtte finne på å by i stedet for den, vil det bare være foraktelig (vers 7). Herren attrår ikke gullet vårt eller andre ting vi regner for verdifullt. Han vil ha vår kjærlighet. En sterkere skildring av kjærligheten enn versene 6 og 7 fins ikke.

Versene 8 og 9 behandler brødres ansvar for søsteren. Spørsmålet er om hun vil bli en mur eller en dør, enten stengt eller åpen. I dette tilfelle tjener det henne til ære å være stengt. Blir hun en åpen dør, vil de stenge den til.

Bruden presenterer seg som en mur (vers 10). Hun har vunnet brudgommens gunst, og det har gitt henne en fred som ingen annen kan gi. Hun har selv ansvaret for sin vingård (vers 12).

Oddvar Nilsen
"Daglig Bibelkommentar (Bind IV)"
Filadelfiaforlaget, 1988

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Høysangen 7
Høysangen 8