søndag 27. desember 2020

Dagens bibellesning: Judas

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Judas Judas Judas Judas


Utvalgt kommentar

Judas’ brev

Forfatter: Judas

Datering: ca 64-70 e. Kr.

Innhold
Judas, som var en av Jesu halvbrødre (Matt 13,55), har vært regnet som forfatteren av dette brevet det meste av kirkens historie. Nylig er det satt spørsmålstegn ved det, men det er ingen spesielle grunner til å tvile på hans forfatterskap.

Teologiske emner
Det er tre grunnleggende emner i dette korte brevet. For det første ville Judas advare de troende mot onde mennesker, som prøvde å utnytte evangeliet til egen fordel. Disse menneskene fant det enkelt å misbruke de troende, som var åpne og tillitsfulle. Judas advarte de kristne at de ikke måtte høre på alle som dukket opp, men forsikre seg om at dem de stolte på, virkelig var verdt en slik tillit. For det annet ville Judas at de troende skulle ta ansvar for evangeliet og forsvare det når det var nødvendig. Det betydde ikke at de alltid skulle være på offensiven, men når det krevdes av dem, skulle de gjøre rede for det de trodde på, med kunnskap og overbevisning. Hvis de ikke gjorde det, ville de falske lærere seire. Endelig kom Judas med en rekke praktiske formaninger når det gjaldt kristenlivet. De skulle bygge seg opp i troen, be i Den Hellige Ånd, leve i Guds kjærlighet, vente på at Jesus skulle åpenbare seg i nåde, og nekte å delta i tidens umoral. Alt dette kunne de gjøre fordi Jesus var mektig til å bevare dem fra fall. Han er vår Herre og frelser, han har guddommelig herlighet, storhet, styrke og makt og er i stand til å bevare oss fra alt ondt.

Presentasjon
1. Hilsener 1,1-2
2. Forsvar for troen 1,3-4
3. De som misbruker evangeliet 1,5-16
4. Praktisk veiledning 1,17-25

Walter A. Elwell
"Bibelguiden"
REX Forlag, 1997

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Judas

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Judas