onsdag 16. desember 2020

Dagens Bibellesning: Salmenes bok 146-148

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 146 Salme 146 Salme 146 Salme 146
Salme 147 Salme 147 Salme 147 Salme 147
Salme 148 Salme 148 Salme 148 Salme 148


Utvalgt kommentar

Sett ikke deres lit til fyrster eller til et menneskebarn, for det er ingen frelse hos ham. Hans livsånde blir borte; han vender tilbake til sin jord. På samme dag blir hans planer til intet. Sal 146,3-4

Enkelte har hevdet at dette verset er med å understreke deres teori om "sjelens søvn." Man hevder i den forbindelse at menneskets kropp går til graven, ånden (som tolkes som pusten) går tilbake til himmelen, mens sjelen sover inntil Herren forener legemet og ånden i oppstandelsen.

Det dette verset understreker er at den tilbedelsen av mennesker som vi ser i verden rundt oss er meningsløs. Menneskene har alltid, gjennom alle tider, gitt ære til mektige menn, sportshelter og andre som har utmerket seg. Å sette sin lit til mennesker, enten det er mektige konger, fyrster, eller andre, er bortkastet. Det finnes ingen frelse hos noen av dem. Frelsen finnes kun gjennom Jesus Kristus, Gud sønn.

Ulf Magne Løvdahl
"Vanskelige vers i Bibelen"
Frihet Forlag, 2000

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 146
Salme 147
Salme 148