lørdag 16. januar 2021

Bekymringer

Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. (Matteus 6,34) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Matteus 5-7

Jesu ord er så klare og tydelige, vær ikke bekymret. Ta ikke sorgene på forskudd. Lev en dag av gangen! Bekymringer gjør ikke noe godt, de øker ikke livskvaliteten, de forlenger ikke livet. (Matt 6,27) Dessuten er bekymringer en fare for troslivet, bekymringer kan kvele det. (Matt 13,22) Bekymringer kan sammenlignes med å ruse seg (Luk 21,34), de gjør at jeg ikke kan se ting klart.

Jeg må lære å la livet mitt - dagene mine ligge i Guds hånd slik at jeg får hvile.

Dikteren formulerer det så fint:
Blott en dag, et øyeblikk om gangen, 
for en trøst hva enn som kommer på!
Skulle da bekymring ta meg fangen?
Av min Faders hånd jeg alt kan få. 
Han som har for meg et faderhjerte, 
gir meg alt av nåde dag for dag,
hver en times mål av fryd og smerte,
både prøvelser og velbehag.
Selv han alle dager nær vil være,
han vil stå meg bi med råd og dåd.
Hver en dags bekymring vil han bære,
han som vet for alle sorger råd.
(Lina Sandell, Frelsesarmeens Sangbok nr. 13)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg å styre mine tanker slik at jeg lever en dag av gangen. Amen!