fredag 29. januar 2021

Hastverk

Derfor, så sier Herren Gud: Se, jeg legger en grunnstein på Sion, en stein som er utprøvd, en kostbar hjørnestein, et sikkert fundament. Den som tror, har ingen hast. (Jesaja 28,16) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Jesaja 23-28

Hastverk er lastverk sier ordtaket. Jesaja sier at den troende ikke har det travelt. Ligger det muligens en dypere mening i det hebraiske ordet som er oversatt hast?

Noen andre oversettelser og kommentarer:

Den engelske bibeloversettelsen New International Version sier: 
"the one who trusts will never be dismayed." = den som tror skal ikke bli forferdet.


Svensk Bibel 2000 sier: 
"Den som har tro förhastar sig inte." = Den som tror forhaster seg ikke.


Øivind Andersen (Ved Kilden) kommenterer:
Å haste betyr etter grunntekstens ord egentlig å flykte i panikk. Det kunne best oversettes slik: Den som tror, flykter ikke i panikk.


Fredrik Wisløff (Det Gamle Testamente) kommenterer:
"Den som tror, haster ikke". Det er konklusjonen av det hele. Er Guds frelse så prøvet, fast og trygg som denne grunnstein, kan enhver i tro stole på den. Ingen skal behøve "å haste" omkring i angst for å søke menneskelig hjelp - slik som nå Juda gjorde ved å inngå forbund med Egypt. - Tro er ro, stillhet og hvile. Vi står atter her ved en av grunntankene i Esaias forkynnelse. Til Akas lød den samme tanke tidligere: "Vil I ikke tro, skal I ikke bestå." (Jes 7,9)

Så skal jeg ikke frykte, forhaste meg, stresse eller få panikk.  Jeg kan hvile i tro på det Jesus har gjort. 

Dikteren vitner:
Alene i håp til Gud, min sjel, vær stille.
Han fører meg sikkert ut, meg arme lille.
Han ene min klippe er til hvem jeg iler;
og stormer det om meg her, der trygg jeg hviler.
(Jonas Pettersen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 2)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg til troens hvile. Amen!