lørdag 6. februar 2021

Bring det hit til meg!

"De trenger ikke gå herfra", sa Jesus; "dere skal gi dem mat!" "Men vi har bare fem brød og to fisker her", svarte de. Da sa han: "Bring det hit til meg!" (Matteus 14,16-18) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Matteus 14-16

Vi kjenner resten av historien. Det ble mat til alle, 5000 menn pluss kvinner og barn. Dessuten var det rikelig til overs.

Disiplene hadde ikke mye. De så utover folkemengden og sa som sant var "Vi har bare..." Jesu løsning på det store problemet var "Bring det hit til meg!"

Vi har så lett for å se på våre begrensede ressurser og manglende talenter. Vi tenker lett at vi ikke har så mye å bidra med. "Jeg kan ikke gjøre så mye." Jesu løsning er fortsatt "Bring det hit til meg!" Vi gir det vi har til Jesus og lar ham ta hånd om underet.

Med den innstillingen kan vi ta fatt på store oppgaver. Frelsesarmeens grunnlegger, William Booth sa det slik: Arbeidet overstiger kanskje våre krefter, men så lenge det ikke er bevist, skal det ikke hindre oss i å prøve. Vi holder vårt krutt tørt og stoler på Guds kraft.

Dikteren oppfordrer:
Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt,
stå ei ledig mens dagene flyr!
Etter vår kommer høst og på dag følger natt,
og kan hende ny morgen ei gryr.
Mens det ennå er tid, så Guds ord på ditt sted,
og din gjerning skal modnes i fred.
(Lina Sandell, Frelsesarmeens Sangbok nr. 161)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg å se dine muligheter. Amen!