torsdag 11. mars 2021

Min gjenløser

Jeg vet at min gjenløser lever. Som den siste skal han stå fram i støvet. (Job 19,25) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Job 19-20

Gjenløser kan defineres som løser, forløser, befrier, utfrier og frelser. Job ser med troens visshet til Gud som sin befrier og frelser.  Han skal få se ham når det jordiske livet er til ende og erkjenner også at Gud kommer til å stå fram i majestet lenge etter at Job selv er død og begravet.

Så stor er min Gud, min frelser, min gjenløser.

Dikteren sier:
Jeg vil prise min gjenløser 
for hans underfulle makt. 
Død og helvet’ han beseiret
allting er ham underlagt.
(P. P. Bliss, Frelsesarmeens Sangbok nr. 325)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du er min gjenløser. Amen!