onsdag 14. april 2021

Vent litt!

Hvorfor er du tynget av sorg, min sjel, hvorfor er du urolig? Jeg vil vente på Gud! Enda en gang skal jeg prise ham, min frelser og min Gud. (Salme 42,6) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Salmene 42-44

Salmisten beskriver stor nød, men også en tro på at Gud vil komme ham til hjelp. Han taler til sitt eget indre som er sorgfullt og urolig. Han minner seg selv på at han skal vente på Gud. Han er sikker i sin sak og sier at enda en gang skal han komme til å prise Gud for utfrielse.

Teologen skriver:
Salme 42 blir betegnet som en læresalme. Enhver som er stedt i stor nød, skal av den lære hvordan de skal la sin lengsel etter Gud komme til uttrykk i inderlig bønn.
(Fredrik Wisløff, Det Gamle Testamentet)

Når jeg er opprørt og følelsesmessig "nede" så er det lurt å vente. Avgjørelser tatt i en opprørt tilstand er ikke særlig veloverveide og kan føre med seg enda mer sorg og nød. Jeg vil forsøke å "snakke ut" hos Gud og så vil jeg forsøke å vente på at Gud skal gjøre sitt før jeg gjør noe jeg kanskje vil angre på. Lettere sagt enn gjort, men Gud kan gi nåde til å vente.

Dikteren vitner:
Hvor to og tre er samlet i Jesu dyre navn,
der er han midt iblant dem og stiller deres savn.
Der er han selv i ordet, der er han ved sin ånd,
der dekker Herren bordet med kjærlig, gavmild hånd.
---
Nå er vi kommet sammen på løftetsordets grunn;
Å, Herre kjær, vi venter med deg en stille stund.
Så kom da, store mester, og møt oss i vår nød;
vi hungrer og vi tørster, gi du oss livets brød.
(David. Welander, Frelsesarmeens Sangbok nr. 261)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg å vente til du griper inn. Amen!