torsdag 8. april 2021

Visdommen

Men visdommen, hvor finnes den? Hvor har forstanden sitt bosted? Mennesket vet ikke hva den er verdt. Den finnes ikke i de levendes land. (Job 28,12-13) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Job 27-28

Job lister opp hvordan mennesker ved sin kløkt og teknologi er i stand til å finne de edle metaller og steiner som er skjult i jorden. Likevel mangeler de det aller viktigste som er visdom og forstand. 

I vår tid er vi svært teknologisk avanserte. Tiden vi lever i kan omtales som informasjonsalderen. Vi har lett tilgang til informasjon og kunnskap - overveldende mye av den. Men fortsatt vet vi ikke hva visdommen er verdt. Den står over kunnskapen. Visdom er å kunne bruke kunnskap og informasjon på rett måte.

Paulus viser oss at visdommen er også personen Jesus Kristus: 
Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, (1. Korinterbrev 1,30) Bibel 2011

Dikteren ber:
Bred dine vide vinger, å Jesus, over meg,
og la meg trygt få hvile i ve og vel hos deg.
Vær du mitt alt i alle, min visdom og min del,
og la din rike nåde oppfylle sinn og sjel.
(Lina Sandell, Frelsesarmeens Sangbok nr. 14)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk at du er selve visdommen. Amen!