onsdag 26. mai 2021

Gudsfrykt beskytter

Du reiste en fane for dem som frykter deg. Dit kan de flykte for buen. (Salme 60,6) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Salmene 60-62

Gud har reist en fane! Denne fanen, også kalt banner eller hærmerke i andre bibeloversettelser, angir et sted som er trygt for angrep. Med andre ord et sikkert skjulested. I andre bibeloversettelser gjengis slutten av verset helt annerledes: Det står at hærmerket skal løftes for sannhets skyld. Trygghet og sikkerhet i livet med Gud henger altså nøye sammen med at sannheten fastholdes. Den som frykter Gud, altså har respekt for eller ærefrykt for Gud, vil holde fast ved sannheten som er Guds Ord og dermed ha tilgang til det trygge stedet.

Dikteren sier:
Under Guds kjærlighets banner
du Frelseshær, dra frem!
Drikk nå av gledens kilde!
Bli styrket for striden igjen!
Herren til kamp deg nå kaller,
ber deg ta stridsdrakten på!
Kledd i Guds fulle rustning
med mot du i striden kan gå!
---
For Jesus er med sitt folk enn i dag,
styrker, bevarer, gir kraft i hvert et slag!
Ja, Jesus er med sitt folk enn i dag,
styrker, bevarer, gir seier!
(Olav Lande Pedersen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 562)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for tryggheten jeg finner hos deg. Amen!