lørdag 1. mai 2021

Han er ikke lenger i graven

Men han sa til dem: "Vær ikke forferdet! Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham! (Markus 16,6) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Markus 15-16

«Kristus er oppstanden!» Denne eldgamle påskehilsenen burde vi egentlig hilse hverandre med hele året. Den forteller om det viktigste i vår kristne tro: Frelseren Jesus lever. La gjensvaret lyde: «Ja, Han er sannelig oppstanden!»

På søndagsskolen synger vi:
På Golgata stod det et kors.
Jesus døde på korset.
I hagen var det en grav.
Jesus lå i den graven.
Men korset er tomt, graven er tom.
Jesus stod opp og han lever.
(Tekst og musikk: Geir Hindar)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk at du lever og frelser! Amen!