lørdag 29. mai 2021

Såkorn

Såkornet er Guds ord. 
...det i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt. (Lukas 8,11b og 15) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Lukas 7-8

Lignelsen om såmannen forteller oss at Guds Ord har spirekraft overalt, men at jordsmonnet er ulikt slik at det ikke alltid blir frukt. Jeg har alltid lurt på hvorfor såmannen kaster bort deler av det dyrebare såkornet. Hvorfor sådde han ikke alt i god jord?

Kanskje vil Gud si oss noe om at vi ikke kan eller skal forhåndsdømme personene vi forkynner til eller vitner for? Vi kan kanskje tro at den og den tar imot Ordet, men de andre ikke gjør det og så kan vi ta feil. Vi skal så rikelig ut og så kan det komme til å overraske oss hvem som tar imot og bærer mye frukt. Herren kaller alle.

Dikteren sier:
Djupe, stille, sterke, milde
guddomsord frå himmelhamn
kjem med kallet, ropar alle
til den gode hyrdings famn,
vitnar om kva me har vunne:
liv i Jesus har me funne.
(Thw. Oldenburg, Frelsesarmeens Sangbok nr. 78)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg å dele ut rikelig av ditt ord. Amen!