søndag 6. juni 2021

Åndens frukt

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven! (Galaterne 5,22-23) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Galaterne 4-6

Paulus tar for seg motsetningene mellom det Guds Ånd vil og de lyster som herjer i syndige mennesker alle steder. Hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing med mer diskvalifiserer meg fra Guds rike. 

Det gode kommer ikke av seg selv, det er en kamp i hvert eneste menneske.  Jeg trenger en frelser og jeg trenger Guds Ånd for å endre kurs. 

Dikteren ber:
Helligånd som hjerter tenner, 
Fyll nå sjelens tempelhvelv, 
Så vi for Guds rikssak brenner, 
Helt og villig gir oss selv. 
Å, besegl nå frelsens gave, 
Driv alt ondt og urent ut, 
Så vi lik en vannrik have 
Bærer frukt og ærer Gud.
---
Selv du ga den dype lengsel 
Som vi kjenner etter deg.  
Fjern all tvil og hvert et stengsel 
Som oss hindrer gå din veg. 
Gjør oss til ditt eget tempel, 
Kle vår sjel i hellig skrud. 
Sett på oss ditt eget stempel, 
Så vi rett kan tjene Gud.
(Charles Wesley, Frelsesarmeens Sangbok fra 1977 nr. 213)

BØNN:  Kjære Jesus. Lær meg vandre i helliggjørelse. Amen!