onsdag 9. juni 2021

Den ensomme

Gud lar ensomme finne et hjem, han fører fanger ut til lykke og trivsel, men opprørere må bo i et øde og avsvidd land. (Salme 68,7) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Salmene 66-68

Ufrivillig ensomhet er ikke noe godt å oppleve, men Gud er i stand til å fylle livet med innhold og mening også for meg som ofte lider under ensomheten.

Dikteren vitner:
Jeg har vandret med Jesus på ensomme sti, 
og jeg tenkte: Meg ingen forstår. 
Da jeg hørte en stemme så mildt til meg si: 
Jeg er trofast i dag som i går.
---
Hvilken lykke og fred, ja, vidunderlig fred
som jeg har når med Jesus jeg går. 
La så allting forandres, min sang blir dog ved: 
Han er trofast i dag som i går.
(David Welander, Frelsesarmeens Sangbok nr. 305)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du alltid er med meg. Amen!