fredag 18. juni 2021

Hjertetransplantasjon

Jeg gir dem et annet hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dem. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dem et kjøtthjerte i stedet, slik at de kan følge mine forskrifter, holde fast ved mine lover og leve etter dem. De skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. (Esekiel 11,19-20) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Esekiel 7-12

Et nytt hjerte! Det ble en forandring i hjertet når jeg møtte Jesus. Jesus selv beskriver det som å bli født på ny. Forandringen i det indre gjorde at jeg fikk andre prioriteringer, ønsker og drømmer enn før.

Dikteren vitner:
Mitt hårde hjerte ble
av deg så ømt berørt, 
din stemme talte mildt,
og bønnen den ble hørt.
---
Min, min, min,
jeg vet du er min. 
Jesus, min Frelser,
jeg vet du er min.
(R. F. Lehman, Frelsesarmeens Sangbok nr. 544)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg holde hjertet varmt. Amen!