søndag 25. juli 2021

Det virker

Derfor takker vi stadig Gud, for da dere fikk overlevert det Guds ord som vi forkynte for dere, tok dere imot det - ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er. Og dette ordet er virksomt i dere som tror. (1. Tessaloniker 2,13) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Tessalonikerne 1-3

Når Guds ord tas imot som Guds ord da skjer det saker og ting. Ordet virker frelsens under - nytt liv - evig liv for meg som tror.

Dikteren sier:
Guds ord som en klippe i vel og i vé 
står fast om enn bergene viker. 
Om du blott vil tro, så skal du få se, 
Gud aldri sitt løftesord sviker.
(Samuel C. Kirk, Frelsesarmeens Sangbok nr. 593)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for Bibelen! Amen!