lørdag 17. juli 2021

Enden

Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri. (Lukas 21,28) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Lukas 21-22

Livet på jorden er svært vanskelig for skarer av mennesker. Krig, sult og nød er virkelig, men det kommer til å bli mye verre før Jesus kommer igjen og frir oss ut.

Dikteren sier:
Kongepurpurs gylne glans og prakt – nei, den er ikke hans, 
diademet har ei edelstenens skinn. 
Nei, hvitvinget er hans herlighet i Tabors lys og glans, 
og det stråler som en glorie om hans trinn.
---
Se, han kommer, han som alle tiders floker løse kan. 
Fredens morgen uten skyer bryter inn. 
Ja, han kommer, å min sjel, og setter alle ting i stand. 
Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn.
(Fra engelsk v/ H. A. Tandberg, Frelsesarmeens Sangbok nr. 271)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk at du kommer igjen. Amen!