søndag 15. august 2021

Forbønn og takk

Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. (1. Timoteus 2,1-2) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Timoteus 1-3

Be for alle mennesker! Takk for alle mennesker! Det er ikke småtteri Paulus pålegger oss som kristne.

En venn fortalte om bønnestunden ved barnas leggetid. De oppmuntret barna til å be med egne ord og den eldste hadde fått med seg at det var viktig å be og hun var inkluderende: "Jeg ber for alle vi kjenner og alle vi ikke kjenner!"

Vi skal særlig be for ledere i samfunnet vårt slik at vi kan få leve våre liv i fred og fordragelighet.

Dikteren sier:
Det er makt i de foldede hender,
i seg selv er de svake og små.
Men mot allmaktens Gud du dem vender,
han har lovet at svar skal du få.
---
Det er makt i de foldede hender
når i Frelserens navn du får be.
Og engang når du livsløpet ender,
hvert et bønnesvar klart skal du se.
(Trygve Bjerkrheim, Frelsesarmeens Sangbok nr. 54)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du hører bønn. Amen!