tirsdag 10. august 2021

Jabes' bønn

Jabes påkalte Israels Gud og sa: "Å, om Du bare ville velsigne meg og utvide grensene mine! Må Din hånd være med meg, og må Du holde meg borte fra ondt, så jeg ikke blir årsak til smerte!" Så gav Gud ham det han bad om. (1. Krønikebok 4,10) BGO 1997

Dagens bibellesning: 1 Krønikebok 1-4

Navnet skjemmer ingen sies det, men navn kan oppleves som en belastning for personen som bærer det. Jabes hadde et dårlig navn. Jabes betyr å sørge eller være sorgfull. Mor til Jabes ga ham det navnet fordi hun fødte ham i smerte. Det var nok ikke så hyggelig å være kjent som sorg og smerte. Jabes ber Gud om velsignelse og nytt innhold i livet og navnet. 

Jesus kan endre mitt liv og hva som assosieres med mitt navn.

Dikteren vitner:
Jesus kan alt forvandle, 
fremtiden lys da blir. 
Visshet du får om seier 
når han sin frelse deg gir.
---
Han kan forvandle alt.
Han kan forvandle alt.
Min Frelser han har jo all makt i sin hånd, 
så han kan forvandle alt.
(Gösta Blomberg, Frelsesarmeens Sangbok nr. 347)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du gir meg et nytt navn. Amen!