fredag 24. september 2021

En rest

Men på Sions berg skal det være en flokk som har sluppet unna. Det skal være hellig, (Obadja 1,17a) Norsk Bibel 1988

Dagens bibellesning: Obadja

Dagens vers gjengis noe ulikt i forskjellige bibeloversettelser. Redningsstedet Sion er et hellig sted, en helligdom (1978/85). Flokken som har sluppet unna beskrives også som en rest (Bibelen Guds Ord 1997), altså en forholdsvis liten gruppe. Idéen om at en rest slipper unna finner vi flere steder i Bibelen.

Jesus sier at vi må kjempe for å komme inn i himmelriket. Da var det en som spurte: "Herre, er det få som blir frelst?" Han sa til dem: "Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren! For jeg sier dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. (Lukas 13,23-24) Bibel 2011

Og ved en annen anledning sier han: For mange er kalt, men få er utvalgt. (Matteus 22,14) Bibel 2011

Dikteren sier:
Hvor salig er den lille flokk 
som Jesus kjennes ved! 
I ham, sin Frelser, har den nok 
nå og i evighet. 
I kjærlighet, i håp og tro 
den vandrer her og skal få bo 
med ham når håp og tro forgår, 
men kjærlighet består.
(N. J. Holm, Frelsesarmeens Sangbok nr. 260)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk at du bevarer meg. Amen!