mandag 4. oktober 2021

Å holde ord

Den som avgir et løfte til Herren eller med ed forplikter seg til å avstå fra noe, må ikke bryte sitt ord, men gjøre alt han har lovet. (4. Mosebok 30,3) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 4 Mosebok 29-32

Det er viktig å holde det man lover, men som menneske er det også vanskelig å alltid holde det man har lovet. Hvem har ikke feilet her? Jeg vil følge Jesus og jeg har sagt det til ham mange ganger, men ofte har jeg sviktet. Heldigvis gir han nåde, kraft og nye sjanser.

Dikteren ber:
Jeg vil følge deg, min Jesus,
du som ga ditt liv for meg.
Om enn andre deg forlater,
gi meg kraft å følge deg!
(John Bakewell, Frelsesarmeens Sangbok nr. 233)

BØNN:  Kjære Jesus. Gi meg kraft til å holde det jeg lover. Amen!