søndag 17. oktober 2021

Bitterhet ødelegger

Se til at ingen går bort fra Guds nåde! La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade så mange blir forgiftet. (Hebreerne 12,15) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Hebreerne 11-13

Bitterhet er ikke bare stygt, det er skadelig, for en selv og for omgivelsene. Jeg tror et godt vern mot bitterhet er takknemlighet. Paulus oppfordrer: Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. (Efeserne 5,20) Bibel 2011

Dikterens takksigelse:
Takk for hva du åpenbarte.
Takk for hva jeg ei forstår.
Takk for bønn som du besvarte.
Takk for hva jeg ikke får.
Takk for livets dunkle gåte.
Takk for hjelp i nødens stund.
Takk for fri og bunnløs nåde.
Takk for blodets fredsforbund.
(August  Storm, Frelsesarmeens Sangbok nr. 546)

BØNN:  Kjære Jesus. Vern meg mot bitterhet. Amen!