tirsdag 26. oktober 2021

Makt korrumperer

Men da han hadde fått stor makt, ble hjertet hans ødelagt av hovmod. Han var troløs mot Herren sin Gud. (2. Krønikebok 26,16a) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 2 Krønikebok 25-28

Kong Ussia var blitt rikt velsignet, men makten han fikk gjorde ham hovmodig og han handlet imot Guds bud. Den britiske histrikeren John Dalberg-Acton skrev: "Makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt."

Dikteren ber:
Å, gjør min sjel hvit som nyfallen sne!
Rens den i kilden som fjerner vår vé.
Rens meg fra selviskhet, hovmod og tvil,
ren i ditt blod, la meg vinne ditt smil.
(Eliza E. Hewitt, Frelsesarmeens Sangbok nr. 609)

BØNN:  Kjære Jesus. Vern meg mot hovmod. Amen!