mandag 22. november 2021

Det du har råd til

Enhver skal komme med den gaven han har råd til, alt etter den velsignelsen Herren din Gud har gitt deg. (5. Mosebok 16,17) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 5 Mosebok 16-19

Høytidene skulle feires for Herren og man skulle ikke komme tomhendt fram for Herrens ansikt (v 16). Men ikke alle skulle komme med like store gaver. Gavens størrelse var avhengig av hva man hadde råd til.

Dikteren ber:
Hjelp meg, Gud, til å gi
både pengar, arbeid og tid
i den tenesta der eg er sett,
slik at eg kan forvalte den rett.
Gi meg kraft til å dela mitt brød
med dei menneska som er i nød.
Hjelp meg søkje fornying og fred.
Høyr meg, kjære Gud, når eg bed.
(Arne Myskja, Frelsesarmeens Sangbok nr. 359)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg gi til din sak. Amen!