mandag 15. november 2021

Tegn og under

Det kan hende at det står fram en profet eller en som har drømmesyner, hos deg og lover deg et tegn eller under. Så skjer det tegnet eller underet han forutsier, men samtidig sier han: "Kom, la oss følge andre guder" - som du ikke kjenner - "og la oss dyrke dem". Da skal du ikke høre på det som en slik profet eller drømmeseer sier. For da er det Herren deres Gud som vil sette dere på prøve og se om dere elsker Herren deres Gud av hele deres hjerte og av hele deres sjel. (5. Mosebok 13,1-3) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 5 Mosebok 13-15

Gud kan stadfeste sitt ord med under og tegn, men under og tegn er ALDRI et bevis på at ordene som formidles er av Gud. Selv om tegn og under skjer så må jeg forsikre meg om at det er sannheten som forkynnes.

Dikteren ber:
Å, send din Ånd til meg, la det nå skje.
Salv mine øyne du, så jeg kan se.
Skjult i ditt sannhetsord, gjemt i ditt bud
du treder til meg nær, jeg ser min Gud.
(M. A Lathbury / Alexander Groves, Frelsesarmeens Sangbok nr. 17)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg se sannheten og ikke bli blendet av det spektakulære. Amen!