søndag 26. desember 2021

Bli værende!

Bli værende i Guds kjærlighet mens dere venter på at vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet skal føre dere til evig liv. (Judas 1,21) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Judas 1

Jeg venter på at Jesus skal komme igjen. Jeg venter på å bli ført inn til det evige livet. Dagens vers sier at jeg må bli værende i Guds kjærlighet mens jeg venter. Bli værende!

Dikteren sier:
I bønnens vrå der får jeg kjærlighet  
Å vise verden mild barmhjertighet. 
Å elske andre som meg selv i alt, 
Da er jeg verdens lys og jordens salt.
---
I bønnens vrå, i bønnens vrå, 
Der får jeg kjenne fred og ro og trøst. 
I bønnens vrå, i bønnens vrå, 
Der hører jeg min kjære Frelsers røst.
(Olav Kvam, Frelsesarmeens Sangbok [1977] nr. 240)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg bli i din kjærlighet. Amen!