onsdag 15. desember 2021

Herren er nær

Herren er nær alle som kaller på ham, alle som kaller på ham i sannhet. (Salme 145,18) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Salmene 143-145

Når jeg med oppriktig hjerte søker Jesus så kommer han nær til meg.

Dikteren sier:
Å, hvor herlig det er, tenk at Jesus er her. 
Ved sin Ånd er han underfullt nær.
Av hans kraft skal du se, om i tro du vil be. 
Nu han gjester det folk han har kjær.
---
Han er nær, han er underfullt nær. 
I sitt ord, ved sin Ånd er han her.
Rekk din troeshånd fram og berør det Guds Lam,
og du får kjenne at Jesus er nær.
(Aage Samuelsen)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk at du er nær. Amen!