torsdag 9. desember 2021

Hev fanen høyt!

hans banner over meg er kjærlighet. (Høysangen 2,4b) Norsk Bibel 1988

Dagens Bibellesning: Høysangen 1-2

Et banner eller en fane var opprinnelig et merke eller flagg som man bar med seg i krig. I nyere tid her i Norge er nasjonaldagen den store dagen for faner. Skoler, foreninger og organisasjoner har egne faner som de gjerne går bak i 17. mai-toget. Faner og bannere markerer identitet.

Guds banner over meg er kjærlighet og i frelseskrigen er korset mitt merke.

Dikteren sier:
Se, vi hever banneret høyt, 
den blodrøde korsets fane. 
Vi følger den, hvor hen enn veien går, 
og vi seirer i Herrens navn.
(W. T. Giffe, Frelsesarmeens Sangbok nr. 597)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg holde fanen høyt. Amen!