torsdag 13. januar 2022

Dagens Bibellesning: Job 3-4

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 3 Job 3 Job 3 Job 3
Job 4 Job 4 Job 4 Job 4

Menneskelig

Kan vel et menneske være rettferdig for Gud? Kan en mann være ren for sin skaper? (Job 4,17) Bibel 2011

Jobs venn, Elifas fra Teman, stiller retoriske spørsmål. Svaret er gitt. Det er NEI! Mennesket klarer det ikke! Rent menneskelig er det umulig. Men Gud hadde en plan som nå er åpenbart. En frelsesplan. Paulus forklarer det slik: Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. (Romerne 3,21-24) Bibel 2011

Jeg kom til å tenke på refrenget på en pop-sang:
Eg e bare ein mann som gjør så godt han kan
men eg får det'kje te, det e bare sånn det e,
eg e bare ein mann, bare ein mann
(Bjørn Eidsvåg)

Jeg får det heller ikke til. Jeg er ikke rettferdig for Gud i meg selv. Jeg er ikke ren for skaperen i meg selv. Men fordi jeg tror på Jesus så er jeg frikjøpt, ren og rettferdig i ham!

Dikteren vitner:
Ren og rettferdig, himmelen verdig
er jeg i verdens Frelser alt nu.
Ordet forkynner at mine synder
kommer han aldri mere i hu.
Å, jeg er frelst og salig fordi
Sønnen har gjort meg virkelig fri –
fri ifra nøden, dommen og døden,
amen, halleluja!
(Ole Brattekaas, Frelsesarmeens Sangbok nr. 489)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du har frelst meg. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 3
Job 4