torsdag 20. januar 2022

Dagens Bibellesning: Job 5-6

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 5 Job 5 Job 5 Job 5
Job 6 Job 6 Job 6 Job 6

Motvilje

Den som ikke viser godvilje mot sin neste, har oppgitt sin frykt for Den veldige. (Job 6,14) Bibel 2011

Jobs ord er høyaktuelle. Siste års hendelser i politikken bl.a. i USA har vist oss hva sterk motvilje og mistenksomhet mot de som mener noe annet kan føre til. Men det gjelder jo ikke bare i politikken, som kristen må jeg ta dette til meg for alle mellommenneskelige forhold. Viser jeg godvilje mot min neste? Husker jeg at også min fiende er min neste? Bibelen formaner meg til å vandre i kjærlighet (Ef 5,2).

Dikteren sier:
Kom, la oss juble av glede,
ordet om livet er vårt!
Du som fikk Jesus i gave,
kan ikke gjemme ham bort.
Tent for å tjene din neste,
følge Guds kjærlighetsbud:
Gi ham det største og beste,
vise ham veien til Gud.
(Kari Kottum, Frelsesarmeens Sangbok nr. 369)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg å vise godvilje mot alle. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 5
Job 6