torsdag 27. januar 2022

Dagens Bibellesning: Job 7-8

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 7 Job 7 Job 7 Job 7
Job 8 Job 8 Job 8 Job 8

Livserfaring

Spør tidligere slekter, hold fast på det fedrene fant. For vi er fra i går, vi vet ingen ting. Som en skygge er våre dager på jorden. (Job 8,8-9) Bibel 2011

Her oppmuntres vi til å holde fast på lærdommene til tidligere generasjoner. Livserfaring, den erfaring man tilegner seg i livet er viktig å forsøke å formidle til de neste generasjonene. Forhåpentlig kan de lære noe. For oss som troende er det viktig å overføre det vi har lært om og erfart med Gud til både nye generasjoner og hverandre. Når jeg hører hva Gud har gjort for mine venner så styrker det min tro på at han også kan gjøre det for meg. Derfor er vitnemøtene av stor verdi. La oss ta vare på de.

Jeg oppmuntres og styrkes også av å lese om tidligere tiders troende og det de har opplevd. I Hebreerbrevet fortelles om troende og deres utholdenhet og vi blir oppmuntret til å la oss inspirere av deres eksempel og leve for Gud: Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. (Hebreerne 12,1-2a) Bibel 2011

Dikteren sier:
Tider skal komme, tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang,
aldri forstummer tonen fra himlen
i sjelens glade pilegrimssang.
(B. S. Ingemann, Frelsesarmeens Sangbok nr. 34)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du er med meg slik du var med de troende som har gått foran. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 7
Job 8