lørdag 29. januar 2022

Dagens bibellesning: Matteus 11-13

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Matteus 11 Matteus 11 Matteus 11 Matteus 11
Matteus 12 Matteus 12 Matteus 12 Matteus 12
Matteus 13 Matteus 13 Matteus 13 Matteus 13

Hvile

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett. (Matteus 11,28-30) Bibel 2011

Dette er en av de mest kjente invitasjonene fra Jesus. Åk har gjerne en negativ klang, men har gjennom tidene vært et uunnværlig hjelpemiddel for å bære med seg for eksempel vann. På småbruket hvor jeg vokste opp var det en gammel tregjenstand kalt en vassele. Den var fra tiden før man hadde innlagt vann. Det var et åk til å legge over skuldrene. På den måten kunne man enklere bære med seg to tunge vannbøtter fra bekken og inn til huset eller fjøset.

Å komme til Jesus gjør ikke nødvendigvis livet mitt enklere, men han vil lære meg den beste vei og gi meg fred og hvile for sjelen.

Dikteren beskriver dette slik:
Jeg styrke får til byrdene å bære,
og kraft til smil selv midt i smertens dåp,
et streif av lys, hvor mørkt det enn må være,
og denne gaven heter livets håp.
Når jeg har smakt av frelsens strøm den klare,
og sinnet av Guds storhet oppfylt er,
jeg ser en dag, fullkommen, som skal vare
og skjønt fullende alt som fattes her.
(J. A. Albro, Frelsesarmeens Sangbok nr. 51)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for hjertefred og sjelero. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Matteus 11
Matteus 12
Matteus 13

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Matteus 11
Matteus 12
Matteus 13