onsdag 9. november 2022

Dagens Bibellesning: Salmene 128-130

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 128 Salme 128 Salme 128 Salme 128
Salme 129 Salme 129 Salme 129 Salme 129
Salme 130 Salme 130 Salme 130 Salme 130

Vent på Herren!

Vent på Herren, Israel! For hos Herren er miskunn og kraft til å løse ut. Han skal løse Israel ut fra alle deres synder. (Salme 130,7-8) Bibel 2011

Å vente er ikke alltid lett, men det er ofte nødvendig. Å vente på Herren Gud er en øvelse som er vanskelig. Jeg vil så gjerne at noe skal skje. Jeg skulle så gjerne høre Guds stemme tydelig. Elia ventet på Gud og erfarte at når Gud kom så var det ikke i en storm, ikke i et jordskjelv og heller ikke i en ild. Når Gud kom så var det lyden av "skjør stillhet" eller som det står i en eldre oversettelse "en stille susen".

Da sa Herren: "Gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi!" Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden - lyden av skjør stillhet. Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg i huleåpningen. Da lød det en stemme som sa: "Hvorfor er du her, Elia?" (1. Kongebok 19,11-13) Bibel 2011

Jeg møter Gud i stillheten. "Guds stemme er hvisken. Da må vi være stille." (Emil Skartveit) Å bli så stille at jeg kan høre krever litt øvelse, fokus og tålmodighet. Men Gud ivrer etter å møte meg, mer enn jeg lengter etter ham. Han vil svare.

Dikteren erklærer:
Tal, Herre, jeg er din tjener.
Tal, Herre, din tjener hører.
Tal, Herre, tal.
---
Herre, nå vil jeg høre stemmen din,
høre alt du har å si.
(Jostein Nielsen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 474)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du vil møte meg. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 128
Salme 129
Salme 130