torsdag 3. februar 2022

Dagens Bibellesning: Job 9-10

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 9 Job 9 Job 9 Job 9
Job 10 Job 10 Job 10 Job 10

Under ingen kan telle

Han gjør storverk ingen kan granske, og under ingen kan telle. (Job 9,10) Bibel 2011

Gud gjør store under. Skaperverket kan fylle oss med ærefrykt og vi kan glede oss over rikdommen og variasjonen i dyre- og planteliv. Naturen vitner om Guds storhet.

Det aller største under er at Gud kan forandre menneskehjerter. I gjenfødelsen får vi et nytt hjerte og en ny ånd. I livet med Gud bør vårt hjerte stadig forandres og vi skal på vår vandring bli mer og mer lik Jesus.

Samfunnet kan ikke endre menneskehjerter og må forsøke å begrense de onde tendensene i menneskene ved å vedta lover. Rettsprinsipper i Norge er fundert på at landet skal bygges ved lov. Man har i henhold til loven rettigheter og plikter i samfunnet. Brudd på loven straffes. Guds rike har også lover, men bygges ikke med døde lovregler. Guds rike bygges med levende stener - menneskehjerter som Gud forandrer. Frelsen som Gud gir er virkelig et stort under.

Dikteren formulerer seg slik:
Vår store Gud gjør store under;
med glede vi det ofte så.
- - -
Guds ord går fram og stort det seirer,
så vantros murer faller ned,
Så synd’re seg om korset leirer,
med ydmykt hjerte ber om fred.
De renset blir i Jesu blod
og synger høyt: «Vår Gud er god!»
(Nils Frykman, Frelsesarmeens Sangbok nr. 598)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for det største av alle under. Jeg er født på ny. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 9
Job 10