onsdag 9. februar 2022

Dagens Bibellesning: Salmene 15-17

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 15 Salme 15 Salme 15 Salme 15
Salme 16 Salme 16 Salme 16 Salme 16
Salme 17 Salme 17 Salme 17 Salme 17

Intet gode utenfor

Jeg sier til Herren: Du er min Herre! Jeg har intet gode utenfor deg. (Salme 16,2) Norsk Bibel 1988

"Jeg sier til Herren" - Jeg har et personlig forhold til Jesus. Jeg trenger ingen prest eller pastor for å ha kontakt med ham. Jeg snakker direkte med Jesus.

"Du er min Herre!" - Forholdet er ikke mellom to jevnbyrdige. Jesus er Herren! Jeg godtar dette og innretter meg deretter.

"Jeg har intet gode utenfor deg." - Alt som er godt for meg finnes i Jesus. Dette er blitt mitt hovedfokus.

Det er ikke slik at det ikke kan være gode ting i menneskers liv selv om de ikke har Jesus, men det beste for sjelen er å kjenne Jesus og leve for og med ham. Det holder i livet og døden. Som kristen ser jeg at alt er skapt av Gud og at det er ham jeg kan takke for alt jeg har av velsignelse i mitt liv.

Dikteren sier det slik:
Jesus, du er alt, ja alt for meg,
Jesus, du er alt, ja alt for meg,
all min glede eier jeg i deg,
Jesus, du er alt, ja alt for meg.
(Arthur S. Arnott, Frelsesarmeens Sangbok nr. 335)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg å holde fokus. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 15
Salme 16
Salme 17