torsdag 10. mars 2022

Dagens Bibellesning: Job 19-20

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 19 Job 19 Job 19 Job 19
Job 20 Job 20 Job 20 Job 20

Min gjenløser

Jeg vet at min gjenløser lever. Som den siste skal han stå fram i støvet. (Job 19,25) Bibel 2011

Gjenløser kan defineres som løser, forløser, befrier, utfrier og frelser. Job ser med troens visshet til Gud som sin befrier og frelser. Han skal få se ham når det jordiske livet er til ende og erkjenner også at Gud kommer til å stå fram i majestet lenge etter at Job selv er død og begravet.

Så stor er min Gud, min frelser, min gjenløser.

Dikteren sier:
Jeg vil prise min gjenløser
for hans underfulle makt.
Død og helvet’ han beseiret
allting er ham underlagt.
(P. P. Bliss, Frelsesarmeens Sangbok nr. 325)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du er min gjenløser. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 19
Job 20