lørdag 12. mars 2022

Dagens bibellesning: Markus 1-2

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Markus 1 Markus 1 Markus 1 Markus 1
Markus 2 Markus 2 Markus 2 Markus 2

Søk ensomhet!

Tidlig neste morgen, mens det ennå var mørkt, sto Jesus opp, gikk ut og dro til et øde sted og ba der. (Markus 1,35) Bibel 2011

Jesus gikk av sted alene for å be og han oppfordrer også oss til å be alene: "Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg." (Matteus 6,6) Bibel 2011

Dikteren formaner:
Stille, min sjel, for Jesus, ensomhet søk med ham.
Du har behov å dvele hos det Guds dyre lam.
Hvor skal du veien finne her på en villsom jord,
om du ei følger Jesus tett i hans frelserspor.
---
Stille, min sjel, for Jesus! Søk ham i bønn og tro,
så det fra ham kan spredes lys i ditt hjertes bo.
(James Mountain, Frelsesarmeens Sangbok nr. 524)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg be i det skjulte. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Markus 1
Markus 2

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Markus 1
Markus 2