torsdag 31. mars 2022

Dagens Bibellesning: Job 25-26

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 25 Job 25 Job 25 Job 25
Job 26 Job 26 Job 26 Job 26

Å, store Gud!

Han har spent nordhimmelen ut over det øde rom, hengt jorden opp over ingenting. Han binder vannet i skyene, men skylaget revner ikke. Rundt havet trekker han en grense; himmelranden skiller lys fra mørke. (Job 26,7-8 og 10) Bibel 2011

Job beskriver skaperverket for å si noe om Guds storhet. Når jeg ser rundt meg i naturen på alt det Gud har skapt så fylles jeg med både glede og ærefrykt. Høye fjell, dype daler og lange fjorder er vakkert. Når naturkreftene viser seg, enten det er i form av glødende elver av lava fra vulkanutbrudd på Island eller voldsomme orkaner som feier bort alt i sin vei, da føler jeg meg liten og sårbar. Over alt dette troner den levende Gud som fortjener min lovprisning.

Dikteren vitner:
Når tord’nen drønner og når stormen bruser,
når lynets glimt igjennom sfæren går,
når regnets friske skurer om meg suser,
og paktens skjønne bue for meg står –
---
I lovsang bryter da mitt hjerte ut:
Å, store Gud! Å, store Gud!
(Carl Gustav Boberg, Frelsesarmeens Sangbok nr. 636)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du har all makt. Amen!

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 25
Job 26